პროდუქცია

ტვირთამწე ღვედები
ტვირთამწე ღვედები II
აბრეშუმის საქსოვი ძაფი
PE- LG-4 თოკი
კანაფის თოკი
EBA ნეილონის თოკი
თოკები