პროდუქცია

JK სამშენებლო ელექტრო ჯალამბარი (2÷5ტ)
JK სამშენებლო ელექტრო ჯალამბარი II(0.5÷1T)
JK სამშენებლო ელექტრო ჯალამბარი (0.5÷1ტ)
H-CD ელექტრო ამწე
H-SD ელექტრო ამწე
KCD ელექტრო ამწე
HHXG ელექტრო ამწე
HSG ელექტრო ამწე
Mini ელექტრო ამწე
HXS ელექტრო ამწე
KCD ელექტრო ამწე
KDJ-300E1 ელექტრო ამწე
KDJ-500B ელექტრო ამწე
KDJ-500E1 ელექტრო ამწე
KDJ-12000L ელექტრო ამწე
KDJ-2000R ელექტრო ამწე
TD 1A ელექტრო ამწე (ტრამვაი)
TD 0.5 ელექტრო ამწე (ტრამვაი)
TH 1-2 ელექტრო ამწე-ს (ტრამვაი) ნაწილი
ST-250-1100 ელექტრო ამწე-ს მბრუნავი ჩარჩო
HST-600-750 ელექტრო ამწეს-ს მბრუნავი ჩარჩო