პროდუქცია

გარე სატვირთო ლიფტები მშენებლობისათვის (მომსახურება,მონტაჯი,გაყიდვა და გაქირავება)
მგზავრის ასაყვანი სამშენებლო გარე ლიფტი (მომსახურება,მონტაჯი,გაყიდვა და გაქირავება)
ZLP800 ლითონის ჩამოსაკიდი პლატფორმა
ლითონის მექანიკური ჩამოსაკიდი პლატფორმა