პროდუქცია

HSH-VT ბერკეტიანი საწეველა
CB II ჯაჭვური საწეველა
CB ჯაჭვური საწეველა
TQ-C ხელის ტიპის ამწე
ბაგირის ხელით გამოსაჭიმი მოწყობილობა
ბაგირით გამოსაჭიმი მექანიკური მოწყობილობა
გამოსაჭიმი ბაგირით