პროდუქცია

ჰიდრავლიკური სატვირთო ურიკა
ხელით საგორავებელი ურიკა