პროდუქცია

ჯაჭვური ღვედები
VDL ცილინდრის (კასრების) ამწე
RATCHET ტიპის ჯაჭვის გამოსაჭიმი კავით
კენტი რგოლის გორგოლაჭი(ლილვი) სერგით
კენტი რგოლის გორგოლაჭი(ლილვი)
PANSHI ბრენდის სამმაგი რგოლის გორგოლაჭი(ლილვი)
PANSHI ბრენდის კენტი რგოლის გორგოლაჭი(ლილვი)
JULI ბრენდის კენტი რგოლის გორგოლაჭი(ლილვი)
SVC ტიპის ასაწევი კავი დამჭერი(ვერტიკალური)
ასაწევი კავი დამჭერი(ვერტიკალური)
ასაწევი კავი დამჭერი
ჰორიზონტალური LC ტიპის კავი,დამჭერი
G-2130 ომეგა ტიპის სკობა
G-2150 ტიპის სკობა
G-210 ტიპის ომეგა სკობა
G-209 ტიპის სკობა
G80 თვითჩამკეტი მბრუნავი კავი
G80 რგოლი 2 პატარა რგოლით
G80 ტიპის რგოლი
G80 დასამოკლებელი კავი
G80 გადასაბმელი
G80 კავი
G80 თვითჩამკეტი კავი