პროდუქცია


TH 1-2 ელექტრო ამწე-ს (ტრამვაი) ნაწილი